Тържестевно събрание на Българското фитохимично сдружение

Управителният съвет на Българското фитохимично сдружение свиква Тържестевно събрание на Сдружението на 27 юни 2018 г., сряда, от 16:00 ч. в зала 111 на Института по органична химия с Център по фитохимия, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, София.

Събранието е посветено на Празника на билките 24 юни, на него ще бъде връчена за първи път наградата Млад фитохимик на годината. Журито присъди наградата на доц. д-р Иван Свиняров, който ще представи накратко своите постижения в приложението на йонни течности за екстракция на природни съединения, за които е награден.