Програма "Еразъм" - среща със студенти

Факултета по химия и фармация на СУ и Erasmus Student Network (ESN) организират среща със студентите, желаещи да се запознаят с програма "Еразъм" за студентска мобилност (Еразъм стажове). Дата: 01 март 2012 г.
Място: Заседателна зала
Факултет по химия и фармация на СУ
бул. “Джеймс Баучер” № 1, София
Начало: 14 ч.