Експерт в Отдел „Безопасност и здраве при работа”

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) търси да назначи Експерт в Отдел „Безопасност и здраве при работа"

Месторабота: гр. София

КНСБ е най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите в България, пълноправен член на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на профсъюзите. Предмет на дейност на КНСБ са представителството и защитата на правата и интересите на нейните членове и всички трудещи се чрез участие в национални, секторни и териториални трипартитни органи и структури, колективно договаряне, защита на работните места, поощряване на заетостта, осигуряване на експертна помощ по въпросите на трудовото законодателство, безопасни и здравословни условия на труд.

Основни длъжностни задължения:
- Анализира състоянието и измененията на нормативната база в областта на безопасността и здравето при работа, както и екологията;
- Разработване на становища по въпросите на здравеопазването и екологията;
- Следи непрекъснатото състояние и измененията на нормативната база и другите информационни потоци от и към Конфедерацията по проблемите на екологията и безопасността и здравето при работа;
- Участва в работни групи и експертни комисии на национално ниво, относно законодателството в областта на безопасността и здравето при работа и екология;
- Участва и подпомага реализацията на международни изяви и дейности на Конфедерацията в областта на екологията и безопасността и здравето при работа.

Изисквания за заемане на длъжността:
- висше техническо образование със специалност "Инженер" или "Химик" или хуманитарно образование със специалност "Екология";
- познания и интерес в областта на здравеопазването и екологията;
- добри компютърни умения – MS Office, Internet;
- владеене на английски или френски език;
- комуникативност и умение за работа в екип;
- аналитичност, организираност, отговорност и лоялност към организацията и нейните ценности;
- инициативност и креативност;
- желание и амбиция за личностно и кариерно развитие.

Допълнителни изисквания, даващи предимство:
- специализации в областта на безопасността, здравето, условията на труд и екологията;
- опит при разработването на анализи, становища и позиции;
- трудов опит на подобна позиция.

КНСБ предлага:
- трудов договор;
- пълно работно време;
- професионални обучения и възможност за развитие;
- работа в динамичен и творчески екип;
- социални контакти.

Ако проявявате интерес към възможността да работите в КНСБ, изпратете автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 10.10. 2018 г., като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4539798
Препоръчително е автобиографията да бъде изготвена на български език и по европейски образец.