Еколог

"Слънчеви лъчи Провадия" ЕАД търси да назначи:

Еколог
Месторабота: гр. Провадия

• Висше образование – инженер еколог или инженер химик;
• Опит в областта на екологията в промишлени предприятия или институции, свързани с екологията и опазването на околната среда;
• Добро познаване на нормативната уредба, свързана с екологията;
• Компютърна грамотност;
• Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип.

Необходими документи:
• Автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование и допълнителни квалификации;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Молби и автобиографии се приемат в отдел "Човешки ресурси" на дружеството или на e-mail: office@zarnenihrani.com