Еколог

"Слънчеви лъчи Провадия" ЕАД, с основен предмет на дейност производство и търговия със селскостопански продукти и производни на тях деривати, производство на слъчогледови масла за хранителни и технически цели, търси да назначи:

Еколог
Месторабота: гр. Провадия

Изисквания:
• висше образование – инженер еколог или инженер химик;
• опит в областта на екологията в промишлени предприятия или институции, свързани с екологията и опазването на околната среда;
• добро познаване на нормативната уредба, свързана с екологията;
• компютърна грамотност;
• мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип.

Необходими документи:
• автобиография;
• копие от диплом за завършено образование и допълнителни квалификации;
• други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Молби и автобиографии се приемат на адрес: ул. „Жечка Карамфилова“ 5, 9200 Провадия, отдел "Човешки ресурси" или на e-mail: sunrays.bg@abv.bg
Тел. за връзка: 051 845 052