Еколог

ИНСА ЕООД търси да назначи:

Еколог

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• поддържа и води документацията, свързана с: управление на дейностите по околна среда;
• изготвя и предоставя необходимите отчети по управлението на дейностите по околна среда;
• организира периодични измервания на параметрите на околната среда.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• образователна степен - висше;
• английски език - писмено и говоримо;
• стаж по специалността - 3 години;
• специалност – Екология и Опазване на околната среда, Екология, Химия, Компютърна химия, Инженерна екология, биология и др.;
• допълнителна квалификация – добра компютърна грамотност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
• Автобиография;
• Актуална снимка;
• Копие от документи за завършено образование, квалификации.

Документи може да подавате on-line (линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6013112) или на място в офиса на „ИНСА” ЕООД – гр.Раковски, ул. Индустриална, Стопански двор 2, БАЗА ИНСА.