Демонстратор „Експозиция, наука и технологии“

TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд) е детски интерактивен център за наука и технологии. Той е иницииран и реализиран от софтуерната компания ТехноЛогика на територията на София Тех Парк. Mисията на центъра е да запали искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата. TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд) търси да назначи:

Демонстратор „Експозиция, наука и технологии“, който:

- има знания и интереси в сферата на техниката и технологиите, по-специално в областите: физика, химия, математика, информатика, материалознание и дигитални технологии;
- има желание да работи с деца на възраст от 7 до 14 години;
- общува с лекота и да предава знания на български и английски език;
- умее да работа в екип.

Основни задължения:
- да посреща посетителите на ТехноМеджикЛенд
- да дава при необходимост допълнителна информация и разяснения на посетителите и да им помага при използването на интерактивните експонати;
- да контролира състоянието на експонатите и материалната база на ТехноМеджикЛенд и да изпълнява ежедневните дейности по поддръжка, необходими за нормалното функциониране на изложбата;
- да оказва съдействие на лекторите в залите за обучение и демонстрации;
- да следи за спазването на вътрешния ред и опазването на имуществото на ТехноМеджикЛенд;
- да взаимодейства с всички останали служители на ТехноМеджикЛенд за осигуряване на високо качество на преживяването на посетителите.

Изисквания към кандидатите:

- образование: завършена езикова гимназия/природо-математическа гимназия/техническо професионално образование/ или придобита по-висока образователна степен;
- да бъдат организирани, дисциплинирани, креативни, инициативни и с желание за учене и развитие;
- говорим английски език (ниво В2);
- компютърни умения (Microsoft Word, Excel, Power Point);
- практически технически умения;
- предимство е опит в работата с деца от 7 до 14 годишна възраст;
- възможност да се работи по график на смени – включително в събота и в неделя.

Предложението:

- работа във високотехнологична среда в екип от млади и интересни личности;
- въвеждащо обучение;
- възможност за гъвкаво работно време;
- трудов договор и социални придобивки;
- удобна локация, безопасна и комфортна работна среда;
- възможност за професионално развитие.

Длъжността е подходяща и за студенти.

Необходими документи за кандидатстване: Автобиография и актуална снимка, изпратени на e-mail адрес: jobs-tml@technomagicland.com