Фирмено представяне

Фирмено представяне Химексперт предоставя възможност на фирми от химическата и фармацевтичната индустрия да популяризират своята дейност и да представят своите постижения, иновации и продукти пред студентска аудитория. По този начин Вие можете да:
  • популяризирате дейността на Вашата компания;
  • представите възможностите за професионална реализация и кариерно развитие;
  • осъществите контакт със заинтересовани от Вашата дейност студенти;
  • привлечете най-мотивираните студенти, като част от Вашият екип;
  • получите възможност за обмен на информация и обратна връзка;
  • създадете дългосрочни партньорства с Факултета по химия и фармация.
Ако имате желание да популяризирате дейността на Вашата фирма сред студентите и преподавателите от Факултета по химия и фармация се чувствайте свободни да се свържете с нас.