Химик, гр. Варна

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси да назначи лабораторен специалист –

ХИМИК
Месторабота: гр. Варна

Задължения:
- извършване на химични и / или физикохимични анализи на селскостопански и хранителни продукти.

Минимални изисквания:
- висше образование – химия;
- опит в извършването на инструментални анализи е предимство;
- работно ниво на английски език - задължително;
- добра компютърна грамотност;
- отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Ако проявявате интерес към позицията, кандидатствайте като изпратите актуална автобиография на: https://www.jobs.bg/job/4177851

* Повече информация за дейността на компанията: http://www.sgs.bg/