Химик - Quality Control

Don Construction Products (DCP) е мултинационална компания и една от най-бързо развиващите се компании в областта на строителната химия. “Дон Констракшън Продуктс България” ЕАД предлага широка гама продукти, техническа поддръжка и сервиз.

Фирмата търси химик - Quality Control
Месторабота: гр. София, с. Нови хан – индустриална зона

Задължения и отговорности:
- провеждане на тестове и оценки за гарантиране, че всички получени суровини, произведени продукти и опаковки са в рамките на спецификациите;
- поддържане на подробни записи за материали и спецификации на продукти, резултати от изпитвания, технически бюлетини и информационни листи за безопасност;
- осигуряване и поддръжка на високи технологични стандарти;
- отговаря на технологични въпроси, продуктови жалби и запитвания по технически изисквания;
- оценява нови суровини и регулира продукцията да отговаря на местните стандарти;
- подпомага производството и коригира партидите, когато е необходимо.

Изисквани квалификации:
- висше образование - Химия или Инженерна химия

Компанията предлага:
- обучение;
- мотивираща заплата;
- работа с млад и дружелюбен екип;
- възможност за професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: info.bulgaria@dcp-int.com

За контакти: тел. 02 870 2782