Учители по физика, химия, биология в международна програма в прогимназиален етап

Фондация за образователна трансформация кани учители по физика, химия, биология да се присъединят към педагогическия екип на ОПУ1 за учебната 2019-2020 година за развитие на международна програма.

Месторабота: гр. София

Изисквания към кандидатите
• Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност - може и в процес на придобиване.
• Владеене на английски език - ниво В2 е предимство.
• Желание за работа с деца.
• Компютърна и медийна грамотност

Ценности и нагласи
• Споделя убеждението, че всяко дете е уникална личност, към която следва да се отнася с уважение и разбиране.
• Желание за професионално развитие като учител и нагласа за учене.
• Отворен за сътрудничество, партньорство, диалог и взаимодействие с всички значими групи и професионални общности.
• Разбира себе си като ролеви модел за учениците

Осигуряваме:
- програма за въвеждащо обучение от февруари до юни 2019 и менторство
- отлична организационна среда
- трудов/граждански договор с ФОТ от август 2019
- възможност за съществено личностно и професионално развитие

Кандидатите следва да изпратят автобиография по формата на Europass (със снимка) и мотивационно писмо чрез системата за кандидатстване на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4700528