XI-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти

Конференцията ще се проведе на 14, 15 и 16 май 2012 година във факултет по Химия и Фармация на СУ "Св. Климент Охридски".

Съорганизатори на конференцията са Факултет по Химия и Фармация на Софийския университет Св. Климент Охридски, Факултетният студентски съвет, Национален център за нови материали UNION, Хумболтовият съюз в България и Фондация Еврика.

Повече информация е представена на интернет страницата на конференцията:
http://www.bg-conferences.org/scc_2012/