Среща с представители на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

На 10 Декември (четвъртък) от 16:30 ч. . в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе среща с представители на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД (http://tchaikapharma.com/bg).

Гост лектори на събитието ще бъдат Елена Филипова, Катя Узунова – експерти в Отдел Клинични изпитвания към Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Бисер Георгиев – Изпълнителен Директор на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД.

По време на срещата, студентите от ФХФ ще получат информация относно възможностите за професионална реализация в Отделите Регистрации, Марктинг, Клинични изпитвания на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. В допълнение, ще бъдет представени и характерните дейности в тези отдели.

На срещата са поканени всички студенти в специалностите Фармация, Медицинска химия, Медицинска и фармакологична биофизикохимия!

Срещата се организира от: Кариерния център към ФХФ, ФСС към ФХФ и Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД.