Новини

Конкурс за обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година.

Можете да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността, условията за кандидатстване и необходимите документи тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ii-sel...

ECCG6 SIXTH EUROPEAN CONFERENCE ON CRYSTAL GROWTH - Varna, 16-20 Sep 2018

The European Conference On Crystal Growth, organized by the BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES Institute of Physical Chemistry will take place from 16th September to 20th September 2018 at the RIVIERA HOLIDAY CLUB in Varna, Bulgaria.

Конкурс за обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година.

Срок за кандидатстване: 03 септември – 10 октомври 2018 г., всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

Допълнителна информация ще намерите на: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/08/03/2287/

Конкурс за стипендия "Предприемач в науката" и обучение за предприемаческо мислене и умения

30 000 лв. годишна стипендия и предприемаческо обучение за млади учени

Конкурс за стипендия "Предприемач в науката" и обучение за предприемаческо мислене и умения са част от проекта на фондация "Карол Знание", чиято цел е създаване предприемачи в науката и е насочен към млади учени в областта на нано- и биотехнологиите.

Национален конкурс за Наградата “Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България - “Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“

Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална-парична от 800 лв. и почетна грамота от СХБ и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път.

Страници

Subscribe to RSS - блогове