Новини

Стартира конкурса за Национален приз "Студент на годината" 2017

Източник: http://www.studentnagodinata.eu/

Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Поредното XI-то издание на Националния приз "Студент на годината" ще се проведе под патронажа на Министъра на образованието и науката д-р Красимир Вълчев.

Четвърта научна конференция за студенти, докторанти и млади учени - 10 и 11 ноември 2017

На 10 и 11 ноември 2017 година в Ректората на Пловдивския университет ще се проведе Четвърта научна конференция за студенти, докторанти и млади учени "Предизвикателства в Химията" 2017.

Конференцията се организира от Химическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" със съдействието на Студентски съвет при ПУ.
Научната програма на конференцията включва презентация на научна разработка с доклад на участниците (10 минути за представяне на доклада и 5 минути за дискусия) или постерно участие.

Важни дати:

47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград

На 27 – 29 октомври 2017 г. в Благоевград ще се проведе 47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности”

Тазгодишните ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ са:

1. Развиване на природонаучна грамотност и ключови умения чрез обучението по химия

2. Експериментът в природонаучното образование: от началното училище до университета

3. Учебната среда в българското природонаучно и химично образование: реалности и възможности за промяна

Стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“

За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:
1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

Покана за Сателитен симпозиум Innovation corner в Интер Експо Център, 17-19 май 2017 г.

В рамките на международния форум по иновации - БулМедика/БулДентал 17-19 май 2017 г., Асоциацията на студентите изследователи /АСИ/ и Катедра по фармакология и токсикология към Медицински университет-София ще проведе симпозиум.
Едната част e озаглавена: "Метаболитни болести - генетика, епигенетика и протеомика". Тя e организирана от Катедрата по фармакология и ще отчете напредъка по международния проект по предиабет - НИРДИАБО. Ще бъде чествана и 100 годишнината от основаването на Медицински университет - София.

Страници

Subscribe to RSS - блогове