Новини

Представяне на Международната парламентарна стипендия към Германския Бундестаг (IPS) и стипендиите на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

На 19 октомври 2017 (четвъртък) г. от 17:00 ч в Театралната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъдат представени Международната парламентарна стипендия към Германския Бундестаг (IPS) и стипендиите на Германската служба за академичен обмен (DAAD).

Съобщение

Скъпи студенти,

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 от 13.10.2017г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г.

За повече информация, посетете - https://praktiki.mon.bg/sp/

Карол отново дава стипендия на докторант

Годишна стипендия в размер на 8000 лв. ще предостави отново финансова група Карол. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение в областта на
- Мехатроника;
- Чисти технологии;
- Нанотехнологии;
- Биотехнологии.

Стипендията се предоставя на редовен докторант в акредитирани висши училища или БАН.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат и досегашните носители на стипендията.

Кариера за нова ера - 18 октомври 2017

Координационният център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с контактните лица на паневропейската мрежа в България, Ви канят на единствените в страната кариерни дни, насочени специално към всички, които търсят кариерно развитие в областта на науката и технологиите. Събитията са част от инициативата на Европейската комисия за кариерно развитие на млади учени, която ще се проведе за пръв път тази година във Франция, Испания, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и у нас.

В рамките на „Кариера за нова ERA” ще:

Покана за участие в МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "КЛИМЕНТОВИ ДНИ"

На 16 и 17 Ноември ще се проведе ежегодната МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "КЛИМЕНТОВИ ДНИ" в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
В рамките на конференцията на 17.11.2017 год. ще се проведе FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education.

Тематични направления:

1. Биоразнообразие и биологично образование.
2. Молекулярна биология и биотехнологии.
3. Екология и устойчиво развитие.

Съпътстващи мероприятия:

Страници

Subscribe to RSS - блогове