Новини

Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“

Българското фитохимично сдружение обявява за втора поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“.

Наградата се дава на млад български учен за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България.
Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации.
Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април 2019 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ-2019 ЗА НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ"

Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюза на химиците в България има удоволствието да обяви тазгодишния Национален конкурс за Наградата "Аквахим-2019 за най-добра дипломна работа по Химия"!

Фондация Инициатива за социална интеграция търси доброволци за реализирането на проект „Млади доброволци за култура, обичаи и традиции”.

Стани част от мрежата от съмишленици и участници в инициативи в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ в гр. София, ако:
• се интересуваш от дейността на читалищата - културни институции с над стогодишна история и важно място в развитието на страната
• искаш да допринесеш за развитието и обогатяването на културния живот на младите хора в твоята общност
• милееш за запазване на обичаите и традициите на българския народ
• искаш да помогнеш за възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание на младите българи

Покана за участие - Докторантска конференция, Февруари 2019 г.

В рамките на работен пакет "Открита наука" Докторантски център "Св. Климент Охридски" започва набирането на кандидати за участие във Втората обща докторантска конференция „Млади изследователи“, която ще се проведе на 20 февруари 2019 г.

Желаещите могат да се включат в събитието с представяне на доклади, постери (включително и електронни) в обхвата на своя изследователски интерес.

Участниците ще получат допълнителна възможност за работа върху оформлението на работите си в рамките докторантски курсове.

Национален конкурс за Наградата „Проф. Иван Шопов” на Съюза на химиците в България

Съюзът на химиците в България обявява шестнадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2019 г.:„ Изявен млад учен в областта на полимерите”

Страници

Subscribe to RSS - блогове