Новини

Национален конкурс за наградата на академик Иван Юхновски "Изявен млад учен в областта на органичната химия" - 2018

За втора година, Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България организират Националния конкурс за наградата на академик Иван Юхновски "Изявен млад учен в областта на органичната химия" - 2018.
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на органичната химия, извършени от него в България.

XVII-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.

На 16, 17 и 18 май 2018 г. във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе 17-тото издание на Националната Конференция по химия за студенти и докторанти

Конференцията се организира от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ и Хумболтовия Съюз в България.

За участие в конференцията, изпратете заявка за участие и резюме на доклада на e-mail: scc2018@abv.bg.

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклад - 25.04.2018 г.

Ден на отворените врати във Факултета по химия и фармация – 02.05.2018 г.

До всички любопитни ученици (и не само)!

Факултетът по Химия и Фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ е най-старото и с най-висок рейтинг висше училище по химия в България. За поредна година този храм на химиците отваря вратите си за всички, които искат да се докоснат до изкуството на правене на наука, да споделят незабравими мигове, изпълнени с много демонстрации и полезна информация, да видят най-модерната апаратура и методите, с които надникваме в света на химичните елементи и съединения, и го променяме.

Заповядайте на 2-ри Май от 14:00 ч., за да можете:

Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки организирана от студенти на Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Шести конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Конкурсът за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски” ще се проведе за шести път. Наградата е учредена с решение на Академичния съвет от 24 септември 2008 г., протокол №14 и има за цел да материализира и потвърди признанието от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски” към видни български учени, допринесли за увеличаване престижа на науката и за издигане нивото на научните изследвания в България.

Страници

Subscribe to RSS - блогове