Новини

Национална стипендиантска програма "За жените в науката" България

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България е създадена в рамките на международното партньорство между L'ORÉAL и ЮНЕСКО. Стипендиите се връчват в рамките на това партньорство от L'ORÉAL България с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1” на МОН - зимен семестър 2017/18

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г.

Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите тук: http://eurostipendii.mon.bg/?m=3

Конкурс за стипендия „Соня Терзийска" ще се проведе за втора поредна година

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” обявява за втора поредна година конкурс за стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” за ученици от област Благоевград за постижения в областта на биологията и екологията.

Стипендията е в размер на 500 лв. – по 50 лв. за десетте учебни месеца.

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) предлага стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

Програмата дава възможност на млади учени в областта на околната среда от Средна и Източна Европа да придобият допълнителна квалификация чрез изследователски престой в Германия.
Кандидатстването за стипендия, както и връзката с отговорните за програмата лица се осъществява в съответната държава, където работят партньорски организации на DBU.
Тези организации помагат за популяризирането на програмата, отговарят на възникнали въпроси и приемат формулярите за кандидатстване. Изборът на стипендианти се извършва веднъж годишно. Престоят в Германия, който е обикновено

Кандидатстудентски курс по Химия и подготовка за матура по Химия във ФХФ

Кандидатстудентският курс ще се проведе в два модула: Обща и неорганична химия (04.11.2017– 23.12.2017) и Органична химия (06.01.2018 – 17.02.2018). Курсът се води от преподаватели от Факултета по Химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски” и е в съответствие с програмите по химия за Държавния зрелостен изпит и кандидатстудентския изпит.

Страници

Subscribe to RSS - блогове