Новини

Конкурс за обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година.

Срок за кандидатстване: 03 септември – 10 октомври 2018 г., всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

Допълнителна информация ще намерите на: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/08/03/2287/

Конкурс за стипендия "Предприемач в науката" и обучение за предприемаческо мислене и умения

30 000 лв. годишна стипендия и предприемаческо обучение за млади учени

Конкурс за стипендия "Предприемач в науката" и обучение за предприемаческо мислене и умения са част от проекта на фондация "Карол Знание", чиято цел е създаване предприемачи в науката и е насочен към млади учени в областта на нано- и биотехнологиите.

Национален конкурс за Наградата “Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България - “Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“

Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална-парична от 800 лв. и почетна грамота от СХБ и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път.

Софийски фестивал на науката 10-13 май 2018 г. в София Тех Парк

Създаден през 2011 г. от Британски съвет и Форум Демокрит, под патронажа на Министерството на образованието и науката, още с първото си издание фестивалът спечели голям брой фенове.

Фестивалът е мястото, където няма граница между наука и култура. Събитието е включено в Културния календар на София и се провежда в партньорство със Столична община.
Софийският фестивал на науката е съучредител на Българската фестивална асоциация.

Информационна среща за стипендиите ДААД /Германска служба за академичен обмен/

Повече от 25 години ДААД възлага на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” администрирането на стипендиите на ДААД /Германска служба за академичен обмен/. Стипендиите на ДААД са насочени към студенти – летни езикови курсове и магистърски стипендии за всички специалности; както и за преподаватели, докторанти и млади учени – изследователски стипендии. Селекцията на кандидатите се извършва от комисия, чиито членове са представители на университети в Германия, български университетски преподаватели, подбрани от МФ „Св. Св.

Страници

Subscribe to RSS - блогове