Новини

Кариера за нова ера - 18 октомври 2017

Координационният център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с контактните лица на паневропейската мрежа в България, Ви канят на единствените в страната кариерни дни, насочени специално към всички, които търсят кариерно развитие в областта на науката и технологиите. Събитията са част от инициативата на Европейската комисия за кариерно развитие на млади учени, която ще се проведе за пръв път тази година във Франция, Испания, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и у нас.

В рамките на „Кариера за нова ERA” ще:

Покана за участие в МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "КЛИМЕНТОВИ ДНИ"

На 16 и 17 Ноември ще се проведе ежегодната МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "КЛИМЕНТОВИ ДНИ" в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
В рамките на конференцията на 17.11.2017 год. ще се проведе FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education.

Тематични направления:

1. Биоразнообразие и биологично образование.
2. Молекулярна биология и биотехнологии.
3. Екология и устойчиво развитие.

Съпътстващи мероприятия:

Стартира конкурса за Национален приз "Студент на годината" 2017

Източник: http://www.studentnagodinata.eu/

Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Поредното XI-то издание на Националния приз "Студент на годината" ще се проведе под патронажа на Министъра на образованието и науката д-р Красимир Вълчев.

Четвърта научна конференция за студенти, докторанти и млади учени - 10 и 11 ноември 2017

На 10 и 11 ноември 2017 година в Ректората на Пловдивския университет ще се проведе Четвърта научна конференция за студенти, докторанти и млади учени "Предизвикателства в Химията" 2017.

Конференцията се организира от Химическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" със съдействието на Студентски съвет при ПУ.
Научната програма на конференцията включва презентация на научна разработка с доклад на участниците (10 минути за представяне на доклада и 5 минути за дискусия) или постерно участие.

Важни дати:

47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград

На 27 – 29 октомври 2017 г. в Благоевград ще се проведе 47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности”

Тазгодишните ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ са:

1. Развиване на природонаучна грамотност и ключови умения чрез обучението по химия

2. Експериментът в природонаучното образование: от началното училище до университета

3. Учебната среда в българското природонаучно и химично образование: реалности и възможности за промяна

Страници

Subscribe to RSS - блогове