Новини

Започна регистрацията за FameLab 2013

За повече информация и регистрация:

http://www.famelab.bg/

История на Лаборатория за слава FameLab

Конкурс за Годишните награди на Алма Матер за учебната 2011/2012 г.

Срок за кандидатстване: 9 ноември 2012 г.

Награди се отпускат на учащите се за постигнати успехи в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности (образователна, културна, изкуство и т.н.), които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета (наградите за спортна дейност не могат да са повече от 10 %).

Награди се отпускат само на учащи се от редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда държавният изпит или защитата на дипломната работа.

СУ ще участва в изграждане на високотехнологичен парк

На 30.10.2012 г. беше сключен Меморандум за сътрудничество между Софийски университет "Св. Климент Охридски" и „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” ЕАД.

Проектът включва създаването на високотехнологичен парк, който да се превърне в инструмент за повишаване на конкурентността на българската наука и бизнес чрез изграждане на екосистема за подпомагане на иновациите, както и на среда за обмен на опит и знания. В дългосрочен план това ще допринесе за устойчива заетост и развитие на обществото като цяло.

Търси се Студент на годината 2012

НПСС откри процедурата за номинации в VІ-тото поредно издание на Националния приз „Студент на годината”. Студентите, желаещи да участват, могат да подават своите документи до 10 Ноември 2012 година, а призьорите ще бъдат отличени на официална церемония в София на 04 декември.

За повече информация: http://www.studentnagodinata.eu/

За кандидатстване: http://www.studentnagodinata.eu/index.php/candidaturi/profesionalni

Курс по лекарствена регулация

Курс по лекарствена регулация - на 2, на 9, на 16, на 23 на 30 ноември 2012г. !

Място на провеждане Малка зала на Националния център по заразни и паразитни заболявания, Янко Сакъзов 26, София 1504

Страници

Subscribe to RSS - блогове