Новини

Конкурс за стипендия „Соня Терзийска" ще се проведе за втора поредна година

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” обявява за втора поредна година конкурс за стипендия „СОНЯ ТЕРЗИЙСКА” за ученици от област Благоевград за постижения в областта на биологията и екологията.

Стипендията е в размер на 500 лв. – по 50 лв. за десетте учебни месеца.

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) предлага стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

Програмата дава възможност на млади учени в областта на околната среда от Средна и Източна Европа да придобият допълнителна квалификация чрез изследователски престой в Германия.
Кандидатстването за стипендия, както и връзката с отговорните за програмата лица се осъществява в съответната държава, където работят партньорски организации на DBU.
Тези организации помагат за популяризирането на програмата, отговарят на възникнали въпроси и приемат формулярите за кандидатстване. Изборът на стипендианти се извършва веднъж годишно. Престоят в Германия, който е обикновено

Кандидатстудентски курс по Химия и подготовка за матура по Химия във ФХФ

Кандидатстудентският курс ще се проведе в два модула: Обща и неорганична химия (04.11.2017– 23.12.2017) и Органична химия (06.01.2018 – 17.02.2018). Курсът се води от преподаватели от Факултета по Химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски” и е в съответствие с програмите по химия за Държавния зрелостен изпит и кандидатстудентския изпит.

Представяне на Международната парламентарна стипендия към Германския Бундестаг (IPS) и стипендиите на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

На 19 октомври 2017 (четвъртък) г. от 17:00 ч в Театралната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъдат представени Международната парламентарна стипендия към Германския Бундестаг (IPS) и стипендиите на Германската служба за академичен обмен (DAAD).

Карол отново дава стипендия на докторант

Годишна стипендия в размер на 8000 лв. ще предостави отново финансова група Карол. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение в областта на
- Мехатроника;
- Чисти технологии;
- Нанотехнологии;
- Биотехнологии.

Стипендията се предоставя на редовен докторант в акредитирани висши училища или БАН.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат и досегашните носители на стипендията.

Страници

Subscribe to RSS - блогове