Блог на ChimAdmin

Съобщение

Скъпи студенти,

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 от 13.10.2017г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г.

За повече информация, посетете - https://praktiki.mon.bg/sp/

Intensive course for PhD students: Nanotechnology and Environmental Protection, 26 Feb - 9 March 2018

About:
The course is aimed to provide general knowledge on the properties and composition of nanomaterials, characteristics of nanotechnologies and industrial applications is obtained. The principles of nanocatalysis, membranes, nanofiltration and other methods in the
processes of water treatment processes are studied. The basics of nanoparticle aerosol formation in industrial processes are assimilated. Nanofiltration and nanocatalysis are discussed for the application of air pollution abatement. The applications of nanotechnologies in

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година.
Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 20 февруари – 06 март 2018 г. (17.00 часа)

Национална стипендиантска програма "За жените в науката" България

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България е създадена в рамките на международното партньорство между L'ORÉAL и ЮНЕСКО. Стипендиите се връчват в рамките на това партньорство от L'ORÉAL България с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1” на МОН - зимен семестър 2017/18

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г.

Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите тук: http://eurostipendii.mon.bg/?m=3

Страници

Subscribe to RSS - Блог на ChimAdmin