Новини

Научно-образователният съвет на Балкански Екологичен център към Университетска ботаническа градина - Балчик, за поредна година инициира доброволчество

До всички студенти от СУ "Св. Климент Охридски"

Уважаеми колеги,

Обръщаме към Вас и Ви предлагаме да се включите с доброволчески труд в популяризирането на научно-образователната мисия на Университетски Ботанически градини към СУ „Св. Климент Охридски”, като станете част от екипа ни за една седмица.
Очакваме Вашата помощ в ежедневната работа по поддържане на растителните колекции и посрещането на многобройните гости на нашите ботанически градини!

Кога?
ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ

Награди „Питагор“ 2019 г.

Награди „Питагор“ 2019 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2016-2018 г.

През 2019 г. наградите за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчвани в следните категории:

Ученическа научна сесия’2019 - Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти

Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в шестата Ученическа научна сесия, която ще се проведе през ноември 2019 година и ще бъде посветена на 150-годишнината от основаването на Българското книжовно дружество, чийто приемник днес е БАН.

„Празник на химията“ – 150 години от публикуването на Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от рождението на нейния създател Дмитрий Менделеев

Във връзка с отбелязване на 150 години от публикуването на Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от рождението на нейния създател Дмитрий Иванович Менделеев, Съюзът на Химиците в България, Дружеството на учителите по химия и РУО-София организират “Празник на химията”, който ще се проведе на 08 май 2019 г., сряда, от 10:30 часа в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи – ул. „Г.С.Раковски” № 108 в зала 4.

Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“

Българското фитохимично сдружение обявява за втора поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“.

Наградата се дава на млад български учен за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България.
Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации.
Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април 2019 г.

Страници

Subscribe to RSS - блогове