Биолог, Химик в медицинска лаборатория (София)

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС ООД търси да назначи:

Биолог, Химик в медицинска лаборатория
Месторабота: София

Описание на позицията:
- Работа в клинична лаборатория включваща обработка на биологичен материал.
- Провеждане на хематологични, биохимични тестове, хормони, туморни маркери, серологични маркери за инфекциозни заболявания.
- Работно време по месечен график.

Изисквания към кандидатите:
- подходящо образование, добра компютърна грамотност, способност за работа в екип и под напрежение в динамична работна среда.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5901474