Инженер - химик

Бюро Студентски труд търси кандидат за позицията:

Инженер - химик
Месторабота: гр. София,БАН /4-ти км/

Работа в БАН в Лаборатория, която се занимава с разработване на методи и подходи за математично моделиране и оптимизация на химични и биотехнологични процеси и системи.

Работно време: 8 часов работен ден, 5 дневна работна седмица..

Изисквания:
- Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на природните или инженерните науки;
- Добри познания по математика;
- Добра копютърна грамотност;
- Добро владеене на английски език.

Заплащане: ще се коментира само с одобрените кандидати.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4359277
Удостоверение за посредническа дейност в България №2243 от 09.03.2017г.