Стажантска програма на Акспо България

Стажантската програмата е насочена към хора, завършили висшето си образование (минимум придобита степен бакалавър или в процес на придобиване на магистър), които са в търсене на професионална реализация.

Продължителността на стажантската програмата е 18 месеца, през които участниците ще получават възможност да се запознаят с дейността на компанията и по-конкретно дейностите на до 3 различни отдела в Акспо, като прекарат по 6 месеца във всеки един отдел.

С избраните кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор. Желаното от компанията работното време е пълно, но се предоставя възможност за договаряне на непълно работно време (6 часа). Пакетът от възнаграждение включва атрактивна основна заплата и социални придобивки: 32 дни платен отпуск, ваучери за храна, допълнителни суми за спорт и транспорт, допълнително здравно осигуряване. Предвижда се възможност за трансфер и работа в централния офис на компанията в Баден, Швейцария до 3 месеца.

Всеки стажант има ментор, участва в първоначални и текущи обучения, а също придобива и практически опит подпомагайки ежедневните дейности на екипа, към който е присъединен/а.

Компанията предвижда две направления с по една позиция във всяко.

Направление Energy Operations и позиция Energy Operations Trainee
• отдели в направлението - Gas Operations, Power Operations, Operations Development, Portfolio Management
• ротация от 6 месеца във всеки един от отделите
• позицията изисква добри аналитични умения, прецизност и внимание към детайла, спазване на крайни срокове
• подходящи биха били кандидати завършили специалност свързана с природни, технически, икономически науки

Направление Back Office и позиция Back Office Trainee
• отдели в направлението - Back Office, Transactions Management, Financial Settlement
• ротация от 6 месеца във всеки един от отделите
• позицията изисква внимание към детайл и прецизност, възможност за разбиране и следване на сложни бизнес процеси
• подходящи биха били кандидати завършили специалност свързана с икономика, финанси или администрация

Изисквания към всички независимо от направлението са:
• отговорност
• отлични академични резултати
• отлични комуникативни умения
• високо ниво на владеене на английски език; други езици не са задължителни, но биха били предимство
• инициативност и желание за учене
• базови умения за програмиране ще бъдат силен плюс (напр. SQL, VBA, Python)

Кандидатури могат да бъдат подадени на следните линкове:

https://jobs.axpo.com/job-vacancies/back-office-trainee/3bd58680-e15a-4f...

https://jobs.axpo.com/job-vacancies/energy-operations-trainee/2239b14e-e...