Инженерна стажантска програма 2019

Аурубис е водеща интегрирана група за производство на мед и най-големият преработвател на мед в света. Българският медодобивен завод на групата Аурубис се намира в региона на Средногорието. Днес в него са ангажирани 845 служители. Аурубис България е втората по големина компания в страната по размер на генерираните приходи.

Място на провеждане на стажа: гр. Пирдоп

Отговорности:

» Работа по индивидуален проект под напътствията на персонален ментор;
» Изпълнение на възложени задачи в направления, в които предлагаме стаж – Металургия, Производство сярна киселина, Обогатителна фабрика, Рафинерия, Аналитични лаборатории, Изследване и Развитие, Техническа дирекция, Автоматизация & IT, Инженеринг;
» Приложими специалности за съответните направления - Металургия, Химия, Физика, Математика, Обогатяване, Материалознание, Електро инженерство, Машинно инженерство, Автоматизация, Компютърни системи и технологии, Индустриално инженерство и др.

Изисквания:

» Да сте студенти в края на обучението си за бакалавър или магистри от посочените специалности, или близка на тях;
» Да имате отлични компютърни умения – MS Office Package;
» Владеенето на английски език е предимство;
» Много добри комуникативни умения;
» Проактивност и способност за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

» Работа по проект за срок от два месеца (юли – август);
» Напътствия от персонален ментор;
» Месечно възнаграждение;
» Безплатна храна и транспорт до работното място.

Ако проявявате интерес, подайте своята кандидатура онлайн тук:https://www.jobs.bg/job/4792862, като приложите автобиография и мотивационно писмо, не по-късно от 30.04.2019 г.