АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИЯ

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента, компанията търси да назначи:
Аналитик лаборатория

Месторабота: гр. София

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Висше образование - специалност химия или фармация;
- Много добри познания в разработка, валидиране и трансфер на методи за анализ;
- Задължителен опит течна, газова, тънкослойна хроматография, физико-химични анализи;
- Минимум 3 години стаж в производството и/или контрол на лекарства;
- Много добро владеене на английски език.
- Умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Интересна и и предизвикателна работа;
- Нова, съвременна работна среда;
- Модерна аналитична апаратура;
- Възможност за дългосрочна заетост;
- Възможност за професионално развитие и добро възнаграждение.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша aвтобиография с актуална снимка на e-mail: office@adipharm.com