Аналитик - специалист качествен контрол

Фармацевтична фирма търси да назначи аналитик - специалист качествен контрол за извършване на изпитвания на лекарствени продукти, входящи и изходни суровини, опаковки.
Месторабота: гр. София

Изисквания към кандидата:
- висше образование (химия, фармация, биотехнология);
- да е запознат с правилата на добрата лабораторна и производствена практика;
- английски език - работно ниво;
- работа с MS Office;
- работа в екип.
Предимство - умения в общи и инструментални аналитични методи.

Документи за кандидатстване: Автобиография, копие от диплома за завършено образование, мотивационно писмо.

При интерес към тази позиция, изпратете необходимите документи, чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5538961